България е член на Шенген?

8.11.2018
България е член на Шенген?

Европейският парламент призова министрите на ЕС да приемат България и Румъния в Шенгенското пространство. Двете страни отговарят на условията за членство в Шенгенското пространство за свободно движение, но все още са извън него. И България, и Румъния са членки на Европейския съюз от 2007 г., но въпреки че отговарят на всички условия, все още не са приети в Шенгенското пространство. Евродепутатите от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) призовават двете балкански държави да получат членство в Шенген, като изтъкват равните условия на държавите членки на ЕС и ползите от членството.

Терминът "шенгенско пространство" се отнася до територията на европейските държави, в рамките на която жителите на държавите членки могат да пътуват и да пресичат границите свободно, без да се налагат лични проверки.

Източник: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/239511-bulharsko-a-rumunsko-by-se-melo-stat-cleny-schengenu-zada-europarlament/