Данък върху прехвърлянето на недвижими имоти в Черна гора

Черна гора

Какъв е размерът на данъка върху прехвърлянето на недвижими имоти в Черна гора?

Данък върху прехвърлянето на недвижими имоти в Черна гора

Данъкът върху прехвърлянето на недвижими имоти в Черна гора е 3% от оценената пазарна стойност.

Кой оценява стойността, върху която се плаща данъкът, и как? Стойността се оценява от оценител и може да бъде по-висока от сумата, посочена в договора за продажба. От друга страна, оценителят не може да оцени стойност, по-ниска от тази в договора.

Кога трябва да се плати този данък? Непосредствено след подписването на договора за покупко-продажба. Препоръчваме ви да платите своевременно, тъй като с времето се натрупват лихви върху първоначалната сума и може да се стигне до наказателни обвинения и глоби.

Възможно ли е да не платите този данък?

Да. Ако новопостроеният имот е закупен директно от строител, който вече е платил данък за този (нов) имот, тогава данъкът за прехвърляне от 3% не се плаща. По същия начин гражданите на Черна гора, които решават жилищен въпрос, имат облекчения или пълно освобождаване от данък върху прехвърлянето на недвижими имоти, в зависимост от броя на членовете на домакинството и площта на имота, който купуват.